Tvrtka

tvrtka: MHP ALIMENTUM TRADE d.o.o. (skraćeno MHP)
sjedište: PLANINSKA 11 – ZAGREB
OIB: 45213687623
MB: 4632702
kontakt: office@mhp.hr

proizvodnja: PLATA DO VRATA – POSLOVNICA br.1 – ZAGRAB
adresa: LASTOVSKA 2a
kontakt: info@platadovrata.com