Velike plate preporučamo servirati kao predjelo za 6 do 8 osoba.
Normativ: 1150g

Filter